Nieuws uit Overijssel


13-02-2014

digid_afbeelding.jpg

Sociale dienst Almelo handelt in strijd met de wet

ALMELO – Uitkeringsgerechtigden via de Wet Werk en Bijstand (WWB) in de gemeente Almelo en Tubbergen ontvangen via de gemeentelijke sociale dienst van de gemeente Almelo dezer dagen een brief waarin de gemeente wijst op de verstrekking van de Jaaropgave 2013 via de website van de gemeente onder het kopje Werk & Inkomen.
Met behulp van uw eigen DigiD (persoonlijke code), kunt u dan inloggen om uw jaaropgave 2013 te downloaden.
Volgens dezelfde brief wordt geen geprint exemplaar meer gestuurd aan de cliënten van de sociale dienst. Is dat wel volgens de wet?

Nee, luidt het antwoord. Niemand is verplicht om een persoonlijke DigiD aan te vragen. Daar is de wetgeving duidelijk over. Het besluit van de gemeente is daarom strijdig met de wet, want men is wel verplicht om de jaaropgave te verstrekken, ook als u geen DigiD wilt!
Die jaaropgave heeft u nodig om voor 1 april 2014 aangifte te kunnen doen voor de Inkomstenbelasting 2013. Dat is niet voor iedereen die een uitkering heeft via de WWB het geval, maar zeker wel van belang indien men neveninkomsten heeft, die maandelijks al in mindering is gebracht van uw uitkering.
Het niet tijdig aangifte doen van de Inkomstenbelasting leidt tot boetes. Ondanks dat u geen DigiD wilt hebben. De gemeente is dus verplicht u dan schriftelijk de jaaropgave 2013 op tijd toe te sturen. Blijft de gemeente in gebreke, waardoor u niet op tijd aangifte hebt kunnen doen, is de gemeente aansprakelijk voor de volgschade.
Maar het kan nog gekker in Almelo. Een dame heeft een boete opgelegd gekregen via het CJIB, waarop een betalingsregeling werd aangevraagd. Daarvoor is echter een uitkeringsspecificatie nodig van in dit geval ook de sociale dienst in Almelo. Per email werd een specificatie aangevraagd. De reactie kwam ook per email, met het advies om met behulp van DigiD dat zelf uit te printen. Geen DigiD hebbende, werd dat aangevraagd.
Na de DigiD ontvangen te hebben, werd dus ingelogd via de gemeentelijke website. Het antwoord na inloggen bij de sociale dienst in Almelo: “Persoon onbekend.” Wel een uitkering, maar persoon onbekend, snapt u het nog ?
Dan maar weer via de telefoon. De medewerkster van de Almelose sociale dienst geeft de cliënte het advies naar het gemeentehuis te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Aan de publieksbalie krijgt de cliënte in kwestie te horen dat daar wel een uitkeringsspecificatie uitgeprint kan worden, maar daar dan wel voor betaald moet worden.
De dame in kwestie protesteert en nogmaals legt ze opnieuw uit wat ze tot nu heeft moeten doen om haar eigen uitkeringsspecificatie te bemachtigen. De baliemedewerker geeft het advies om het dan maar via het Werkplein te proberen. Bij het Werkplein aangekomen wil men eerst de mail zien van de ambtenaar van de sociale dienst die het advies had gegeven een DigiD aan te vragen. Pas daarna werd er geholpen om de bescheiden boven water te krijgen. Gefrustreerd door zoveel ambtelijk heen en weer, kon pas daarna een betalingsregeling bij het CJIB worden aangevraagd.
Nu betekent ambtenaar feitelijk ‘dienend zijn aan’, maar waar het op neer komt, is zich gedragen als potentaat. Als cliënt is men bij de sociale dienst in Almelo nog minder dan een nummer.
En dan overweegt de gemeente Dinkelland ook nog eens de werkzaamheden van de sociale dienst uit te besteden aan de gemeente Almelo !

Waarom weigeren mensen een DigiD?
Volgens beveiligingsexperts is het systeem van DigiD zo
lek als een mandje en de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Onlangs werden 150 inwoners van Amsterdam ZuidOost nog het slachtoffer van een DigiD-lek.
De methode die banken gebruiken via internetbankieren is veel beter beveiligd vanwege de wisselende codes en ook dan gaat het nog wel eens mis. Niet voor niets maken banken hun cliënten verantwoordelijk indien men geen goede beveiligingsfilters heeft geïnstalleerd!
Kortom, indien u persé geen DigiD wilt, de gemeentelijke sociale dienst van elke gemeente blijft verplicht u een papieren exemplaar van de jaaropgave te verstrekken. Dat is zelfs een kleine moeite, want men stuurt toch al een brief om u op de jaaropgave te wijzen.
(c) 2021 Stichting Tubbig Nieuws || Powered by Sunshine IT
website statistieken